Publikacje

Archiwa

Geoblokowanie odejdzie do lamusa?

2019-08-19

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą na celu ograniczenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego. To efekt przyjęcia nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. Regulacje przewidują konieczność powołania organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów dot. geoblokowania oraz dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. W związku z tym powołany […]


Co grozi za posiadanie narkotyków?

2019-08-12

Posiadanie małej ilości narkotyków nie jest przestępstwem wielkiej wagi. W związku z tym, grożą za nie odpowiednio niższe kary. Za posiadanie ilości nie większej niż np. kilka gram marihuany, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku. Zwykle jednak sad wymierza karę ograniczenia wolności w postaci kilku miesięcy wykonywania pracy społecznej […]


W jakich przypadkach można odstąpić od umowy?

2019-08-07

Istnieje kilka możliwości, by bez konsekwencji zerwać przedwcześnie umowę. Najczęściej stosowaną jest odstąpienie od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania. Możliwość odstąpienia od umowy regulują przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań umownych. Kontrahenci nierzadko zawodzą nasze oczekiwania i nie są w stanie terminowo wypełnić warunków umowy. W takim przypadku można wyznaczyć nowy termin na wykonanie zobowiązania […]


Jak zawrzeć ugodę?

2019-08-05

Ugoda to jedna z form porozumienia pomiędzy stronami. Jej celem jest szybkie i bezkonfliktowe załatwienie sprawy. W ramach ugody, strony formułują najdogodniejsze rozwiązanie istniejącego lub potencjalnego konfliktu. Ugodę regulują art. 917-918 k.c. Zgodnie z ich treścią, poprzez ugodę, strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić […]


Dziś wchodzi w życie zerowy PIT dla młodych

2019-08-01

Dziś wchodzi w życie zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Z czym to się wiąże dla młodych? Kto może skorzystać? Co zrobić, by otrzymywać co miesiąc większą wypłatę? Z zerowego PIT nie będą mogły skorzystać osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub posiadające własną firmę. Z płacenia podatku dochodowego zwolnione zostaną osoby czerpiące […]


Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – jak, kiedy i dlaczego?

2019-07-29

Choć w Polsce obowiązuje w gospodarce system kapitalistyczny i każdy może założyć firmę, to w pewnych przypadkach można dostać zakaz prowadzenia własnej działalności. Taki zakaz może wydać m.in. sąd upadłościowy po stwierdzeniu upadłości przedsiębiorstwa. Możliwości prowadzenia własnej działalności mogą wówczas zostać pozbawione także osoby odpowiedzialne za niedopełnienie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub […]


Mobbing w pracy. Jakie prawa ma nękany pracownik?

2019-07-22

Mobbing jest częstym problemem spotykanym w przedsiębiorstwach. Jak kwestię mobbingu regulują przepisy prawne? Mobbing to działania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników. Przepisy nie określają skali tych nadużyć ze strony pracodawcy, […]


Niepłacenie abonamentu RTV może mieć poważne skutki

2019-07-15

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty abonamentu RTV? Uważaj – za niezapłacenie urzędnicy mogą zająć Twoje wynagrodzenie. Ów obowiązek dotyczy wnoszenia opłat za korzystanie z radia i telewizora. Poczta Polska postępuje windykacyjnie i wysyła liczne wezwania do zapłaty, w przypadku ich ignorowania, kwota może po jakimś czasie zostać wyegzekwowana w inny sposób. Naczelnik Urzędu Skarbowego może pobrać […]


Nawet dwa lata więzienia za fałszerstwo dokumentów

2019-07-12

12 lipca wchodzi w życie ustawa o dokumentach publicznych, wprowadzająca liczne sankcje i obostrzenia – za fałszowanie dokumentów grozi kara do dwóch lat więzienia. Fałszerstwo dokumentów to znany proceder, z którym nie zawsze potrafią sobie poradzić władze. Najczęściej to przestępstwo wiąże się z wyłudzaniem kredytów i towarów, ale też z obrotem z zagranicą czy sprzedażą […]


Zmiany w 500+ mogą okazać się nieuniknione

2019-07-10

Czy powinny zajść modyfikacje w programie 500+? To główny temat środowego Business Insidera. 600 plus dla pracujących, 400 plus dla niepracujących, z drobnymi wyjątkami – taką propozycję przedstawił w Business Insiderze Marcin Mrowiec, główny ekonomista banku Pekao SA. Jego zdaniem, należy przejrzeć system podatkowy i składkowy pod kątem tego, czy 500+ dziś wytwarza odpowiednie bodźce […]