Publikacje

Archiwa

Podsłuchiwanie policji? Nic prostszego!

2019-05-13

Dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna” nagłaśnia spory problem dot. policji ochraniającej najważniejsze osoby w kraju. Okazuje się, że owe służby może podsłuchiwać każdy, kto dysponuje odpowiednim sprzętem. Taki sprzęt kosztuje kilkaset złotych. Dziennik Gazeta Prawna zrobił test i udało mu się podsłuchać rozmowy policji podczas państwowych uroczystości 3 maja. Rozmowy nie były szyfrowane ani chronione kryptograficznie. […]


Czy pracownik jest trzeźwy? Nowy kłopot pracodawców

2019-05-09

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi RODO, pracodawca nie może przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości pracownika bez jego zgody. Zgodnie z art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on […]


Zarządzanie majątkiem dziecka

2019-05-06

Dzieci generujące większy przychód, niż ich rodzice – to zdarza się coraz częściej. Dzieje się tak w drodze dziedziczenia, czy wygranej w grach losowych. Warto przy tym pamiętać, że do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, zarząd nad jego majątkiem sprawują rodzice. W tej kwestii ograniczają ich przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przede wszystkim przy zarządzaniu majątkiem […]


Podwyżki dla pracowników socjalnych

2019-04-29

W odpowiedzi na możliwy strajk pracowników socjalnych, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała podwyżki pensji. Projekt rządowy podwyższający pensje dotyczy nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników. „Chcemy wyłączyć stażowe z minimalnego wynagrodzenia. Umożliwi to ustawa przygotowana przez mój resort, której projekt przeszedł konsultacje społeczne przed Komitetem Rady Ministrów” – powiedziała minister […]


MF zapowiada obniżenie podatków

2019-04-15

Obniżenie PIT z 18 do 17 proc. i wprowadzenie zerowego PIT dla młodych – takie zmiany zapowiada minister finansów Teresa Czerwińska. Zerowy PIT dla podatników do 26 roku życia wejdzie w życie 1 października 2019 r., zaś obniżenie PIT do 17 proc. z 18 proc. i wyższe koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 2020 […]


Nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia za czas strajku

2019-04-12

Nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia za czas strajku. To efekt zapisów umowy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wynagrodzenie za strajk określa art. 23 w.w. ustawy, który głosi, że w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem […]


Strajk nauczycieli – ile faktycznie zarabiają?

2019-04-08

„Rzeczpospolita” przeprowadziła ankietę, z której wynika, że nauczyciele zarabiają średnio między 1750 a 2800 zł na rękę. Sondę przeprowadzono za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyniknęło z niej, że stażysta w Opolu zarabia 1670 zł (ma niepełny etat), a do tego otrzymuje 150 zł różnych dodatków. Z kolei nauczyciel pracujący w szkole podstawowej w powiecie grójeckim otrzymuje […]


Odstąpienie od umowy sprzedaży

2019-04-04

Co zrobić w przypadku, kiedy zamówiony towar nie spełnia naszych oczekiwań? To proste – w ciągu 14 dni można go zwrócić i odzyskać poniesione koszty. Konsumenci zawierający umowy na odległość, czyli poza lokalem przedsiębiorstwa, mają prawo odstąpienia od takich umów bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. To tzw. prawo do namysłu. Warto zaznaczyć, że […]


Odpowiedzialność karna za atak DDoS

2019-04-02

Ataki DDoS to poważne zagrożenie bezpieczeństwa internetowego. Niekiedy może kompletnie sparaliżować informatyczne funkcjonowanie firmy czy instytucji. Jakie kary grożą za to przestępstwo? DDoS (distributed denial of service, rozproszona odmowa usługi) to atak na system komputerowy lub usługę sieciową, mający na celu zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów, za czym idzie paraliż systemu […]


,,ACTA2” poparta przez Parlament Europejski

2019-03-26

Parlament Europejski poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich. Nowe przepisy zaostrzą zasady dot. publikowania i monitorowania treści w internecie. Dyrektywa doczekała się w Polsce miana „ACTA2”. To ze względu na kontrowersje, które wywołały niektóre zapisy dokumentu. Np. artykuł 13. wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich. Wydawcy, których dotyczy art. 13., od tej pory […]