Publikacje

Skan dowodu osobistego – jakie konsekwencje?

2019-06-04

Rejestracja nowego konta w portalu internetowym nierzadko wymaga od nas przesłania skanu dowodu osobistego. Czy nasze dane są wówczas bezpieczne?

Skan dokumentu potwierdzającego tożsamość służy weryfikacji użytkownika. Wielu to niepokoi, ale konieczność. Przekazanie danych jest konieczne w związku z ustawą „z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy zmuszają przedsiębiorców do „nadzorowania przepływu pieniędzy”, z czym wiąże się właśnie m.in. weryfikacja tożsamości.

Według ustawy, firmy mogą jednak także sporządzać kopie dokumentów. Wystarczy więc luka w zabezpieczeniach albo zwykły błąd, aby skany były łatwo dostępne. Wtedy nasze dane mogą dostać się w niepowołane ręce.

Jest to mało prawdopodobne, ale jednak możliwe. W sytuacji, kiedy musimy wysłać skan dowodu celem weryfikacji, radzimy zamazać informacje, które nie są do niej niezbędne, czyli np. zdjęcie czy adres. Warto też na skan nałożyć znak wodny.

Powrót do publikacji