Publikacje

Czy pracownik jest trzeźwy? Nowy kłopot pracodawców

2019-05-09

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi RODO, pracodawca nie może przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości pracownika bez jego zgody.

Zgodnie z art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.

RODO jednak traktuje informację o zawartości alkoholu w organizmie jako daną szczególnej kategorii, której przetwarzanie jest możliwe jedynie w konkretnych okolicznościach. Jedną z podstaw przetwarzania takich danych jest wyraźna zgoda. Zgodnie z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy, przetwarzanie przez pracodawcę danych wrażliwych na podstawie zgody jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy nastąpi z inicjatywy pracownika.

Powyższe regulacje nie dają zatem możliwości prowadzenia przez pracodawcę rutynowej kontroli trzeźwości w stosunku do wszystkich bądź też losowo wybranych pracowników.

Powrót do publikacji