Publikacje

Co się zmieni w nowym 500+?

2019-05-16

Już od 1 lipca 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Poniżej przedstawiamy wszystkie zmiany, które nastąpią w ustawie.

Przede wszystkim od 1 lipca świadczenie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez żadnych kryteriów dochodowych. Do tej pory 500+ przyznawane było na drugie i kolejne dziecko, zaś na pierwsze wyłącznie przy spełnieniu określonych kryteriów.

Kolejna ważna zmiana to fakt, że od momentu narodzin dziecka rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli złożą go z opóźnieniem, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Ponadto wnioski będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

Wprowadzone też zostaje zabezpieczenie na wypadek śmierci któregoś z rodziców. Istnieć będzie ciągłość wypłaty 500 plus w przypadku śmierci rodzica, na które świadczenie zostało przyznane. Pieniądze otrzyma drugi z rodziców.

Kolejną zmianą jest to, że rodzic samotnie wychowujący dziecko nie będzie musiał już dostarczać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od jego ojca lub matki. Ponadto prawo do świadczenia otrzymają dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w domu dziecka albo pogotowiu opiekuńczym.

Decyzja w sprawie przyznania lub nie 500+ będzie przychodzić mailem. Do tej pory postępowanie w sprawie przyznania 500 plus kończyło się wydaniem oficjalnej decyzji administracyjnej wysyłanej listem poleconym.

źródło: Business Insider

Powrót do publikacji