Publikacje

Kiedy można otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

2019-05-31

Mimo kapitalizmu i gospodarki wolnorynkowej, istnieją sytuacje, w których można dostać zakaz prowadzenia własnej działalności.

Dzieje się tak np. w przypadku ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może wówczas wydać zakaz prowadzenia wszystkich rodzajów działalności, którym mogą zostać objęte osoby odpowiedzialne za niedopełnienie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub osoby utrudniające postępowanie (np. ukrywające majątek). To samo może dotknąć dłużnika, kiedy okaże się, że jego niewypłacalność jest wynikiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Osoba obłożona zakazem prowadzenia własnej działalności gospodarczej zostaje pozbawiona także prawa do pełnienia funkcji członka zarządu rady nadzorczej, pełnomocnika w spółce, przedsiębiorstwie, spółdzielni. Taki zakaz może zostać wydany na okres od trzech do 10 lat.

Ów zakaz może też zostać wydany przez sąd karny w przypadku, gdy sprawca nadużył swojego stanowiska przy popełnieniu przestępstwa albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Trzeba jednak zaznaczyć, że sąd może zakazać jedynie takiej działalności, którą prowadził skazany. Orzeka się ją na okres od 1 do 10 lat. Oprócz tego, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być wydany już przez prokuratora przed skierowaniem sprawy do sądu w celu uniemożliwienia ukrycia dowodów. Również za przestępstwa uregulowane w kodeksie karnym skarbowym, takie jak np. wyłudzenie zwrotu podatku lub przemyt celny, można zostać obłożonym zakazem prowadzenia działalności. Wówczas obejmuje on okres do pięciu lat.

Powrót do publikacji