Publikacje

polski ład składka zdrowotna

Polski Ład. Kolejna zmiana w podatkach. Uwaga przedsiębiorcy!

2022-02-14

Polski Ład. Wiceminister finansów Artur Soboń zaproponował dwie poprawki do Polskiego Ładu, dotyczące składki zdrowotnej. Dochód do składki zdrowotnej ma być tożsamy z dochodem opodatkowanym PIT i nie obejmować większości przychodów zwolnionych.

Polski Ład – składka zdrowotna. Polski Ład spotyka się z coraz większym oburzeniem przedsiębiorców. Rządzący niemal co dzień zapowiadają kolejne zmiany. Tym razem z propozycją poprawek wystąpiła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach. Dotyczą one zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, a chodzi głównie o tzw. różnice remanentowe.

„Postulat przedsiębiorców w Polskim Ładzie spełniony! Dochód do składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiana przyjęta dziś w Sejmie ” – napisał na Twitterze Artur Soboń.

Głównym założeniem jest uwzględnienie różnić remanentowych przy ustalaniu dochodu dla celów składki zdrowotnej. Oprócz tego odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. nie zostaną wliczone do dochodu do obliczenia składki.

Polski Ład – składka zdrowotna. Kolejną istotną zmianą ma być kwestia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt zakłada, że dla osób prowadzących działalność pozarolniczą tę podstawę stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Poprawkami zajmie się teraz Sejm.

Polski Ład – najważniejsze zmiany

Windykacja Warszawa

Powrót do publikacji