Publikacje

zgłoszenie ceeb

Wymieniasz ogrzewanie w domu? Masz tylko dwa tygodnie na zgłoszenie CEEB

2021-07-08

Właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy bloków i obiektów usługowych od lipca są zobowiązani do zgłaszania, jak są ogrzewane budynki. Ile czasu jest na zgłoszenie CEEB i jakie grożą kary za niedochowanie obowiązku w terminie?

Według danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, do 6 lipca wpłynęło 23,8 tys. deklaracji o źródłach ciepła w domach, blokach i obiektach usługowych. Wciąż jednak jest ich mniej niż 1 proc. Wszyscy zarządcy oraz właściciele domów jednorodzinnych mają czas na zgłoszenie do lipca 2022 r..

Zgłoszenie CEEB. Wyjątkiem są te osoby, które wymieniają źródła ogrzewania po 1 lipca 2021 r., a także właściciele tych domów, które staną po 1 lipca 2021 r. Dla nich przewidziano 14-dniowy termin na zgłoszenie sposobu ogrzewania.

Zgłoszenie CEEB można składać w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku, należy to uczynić poprzez profil zaufany lub elektroniczny dowód osobisty.

Ci, którym nie uda się złożyć wniosku w terminie, będą narażeni na karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Oprócz tego pamiętajmy: prawdziwość danych zgłoszonych do GUNB lub też brak zgłoszenia będą sprawdzać m.in. kominiarze podczas corocznych przeglądów.

Obowiązek zgłaszania sposobu ogrzewania to efekt nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej, która zakłada stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Windykacja Warszawa

Czym jest podatek katastralny?

Powrót do publikacji