Publikacje

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu?

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu?

2022-01-03

Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu? Jak uzyskać pozwolenie na budowę? Kiedy można rozpocząć budowę?

Przede wszystkim, aby zbudować dom jednorodzinny, należy uzyskać pozwolenie na budowę. W tym celu należy przygotować wniosek o pozwolenie na budowę domu. Do wniosku muszą być załączone cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i wszelkimi decyzjami dot. nieruchomości, np. zgodą zarządcy na wykonanie zjazdu z drogi publicznej. Oprócz tego trzeba oczywiście dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, czyli prawo własności – najczęściej akt notarialny.

Pozwolenie na budowę starosta wydaje w ciągu 65 dni. Może to jednak trwać dłużej. Jeśli wniosek ma wady (np. nie zostały załączone do niego jakieś dokumenty), starosta zwraca go do uzupełnienia. Oprócz tego starosta ma prawo oczekiwać innych dokumentów, odnoszących się np. do kwestii oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto w proces o wydanie pozwolenia może zostać włączony sąsiad, np. w sytuacji, gdy dom ma być wybudowany przy granicy z jego działką.

Kiedy już uzyskamy pozwolenie na budowę domu, nie możemy przystąpić od razu do działań. Najpierw trzeba zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac.

W przypadku, gdy zrezygnujemy z budowy, możemy przenieść nasze pozwolenie na inną osobę. Nowy posiadacz pozwolenia musi złożyć oświadczenie, że przejmuje wszelkie obowiązki swojego poprzednika.

W trakcie budowy może okazać się, iż chcemy dokonać zmian w stosunku do pierwotnego projektu. Takie odstępstwa dzieli się na istotne i nieistotne. Nieistotne nie wymagają żadnych dodatkowych formalności oprócz naniesienia zmian na kopiach projektu budowlanego. Z kolei istotne odstępstwa wymagają sporządzenia nowego projektu i wydania tzw. pozwolenia zamiennego. Odstępstwa istotne to przede wszystkim: zmiana kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji budynku.

Windykacja Warszawa

Kara za fałszywy paszport covidowy. Coraz więcej aktów oskarżenia >>>

Powrót do publikacji