Publikacje

kasa fiskalna

Kto musi mieć kasę fiskalną? Czy są wyjątki?

2021-08-10

Kto musi mieć kasę fiskalną? Choć wielu przedsiębiorców musi mieć kasę fiskalną, to spora grupa przedsiębiorców nadal nie. O kogo chodzi?

Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, musi mieć założoną kasę fiskalną. Obowiązek ten dotyczy również tych firm, które handlują z rolnikami ryczałtowymi. W związku z tym, zdecydowana większość przedsiębiorców powinna mieć kasę fiskalną. Niektórych ten obowiązek jednak nie dotyczy.

Ci przedsiębiorcy, którzy dokonują dostaw towarów na rzecz osób fizycznych, nie muszą odnotowywać tego w kasie fiskalnej. Podobnie dzieje się przypadku sprzedaży towaru lub świadczenia usług na rzecz podmiotów zwolnionych z ewidencjonowania (tzw. zwolnienie przedmiotowe). TUTAJ https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zwolnienia-z-obowiazku-prowadzenia-ewidencji-przy-zastosowaniu-kas-18796403 znajdziecie wykaz wszystkich zwolnień.

A co jeśli przedsiębiorca świadczy usługi zwolnione z ewidencjonowania, jak i takie, które nie są? Wówczas zwolnienie z obowiązku posiadania kasy rejestrującej nadal może przysługiwać, ale wyłącznie jeśli udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów i/lub usług objętych zwolnieniem w obrotach ogółem  był w poprzednim roku wyższy niż 80 proc.

Ustawodawca przewidział jeszcze jeden wyjątek, który dotyczy drobnych przedsiębiorców. Z obowiązku posiadania kasy zwolnieni są ci, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł. Pamiętać należy, że zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 tys. zł został przekroczony.

Wymieniasz ogrzewanie w domu? Pamiętaj o deklaracji CEEB!

Windykacja Warszawa >>>

Powrót do publikacji