Publikacje

Archiwa

Składka na ZUS 2020 r. – jaka wysokość?

2020-01-27

Składka na ZUS w 2020 r. będzie wyższa niż w roku ubiegłym. Wynika to m.in. ze wzrostu pensji minimalnej. W tym roku spotkała nas najwyższa podwyżka składek na ZUS od lat. Osoby prowadzące działalność gospodarczą od stycznia muszą liczyć się z aż o 9 proc. wyższą opłatą. Szczególnie zawiedzione tym faktem będą drobne przedsiębiorstwa i […]


Egzekucja komornicza – na czym polega?

2020-01-21

Celem egzekucji komorniczej jest jak najszybsze odzyskanie długu. Proces ten podlega jednak pewnym ograniczeniom, zapewniając dłużnikom minimum środków potrzebnych na utrzymanie. Na jakiej podstawie działa komornik? Komornik, przystępując do czynności, działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji, oraz tytułu wykonawczego, wydanego przez sąd.  Wprawdzie wniosek uwzględnia, co powinien zająć komornik, jednak jego […]


Zmiany w prawie pracy 2020 r. Dotyczą wielu z nas

2020-01-16

W nowym roku czeka nas kilka interesujących zmian dot. pracodawców i pracowników. Oprócz wzrostu minimalnego wynagrodzenia, rząd musi się zająć innymi palącymi kwestiami. Minimalna krajowa w górę Minimalna krajowa w 2020 r. wynosi 2600 zł brutto miesięcznie. Do 17 zł wzrasta więc minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Wedle zapowiedzi PiS, pensja minimalna do […]


Od 8 stycznia otrzymamy już tylko e-receptę

2020-01-10

Wraz z dniem 8 stycznia 2020 r. e-recepty stały się obligatoryjne. Lekarze muszą od tej pory wystawiać tylko receptę elektroniczną i wyłącznie takowa będzie realizowana w aptekach. E-recepta to recepta wystawiana elektronicznie. Lekarz przekazuje ją pacjentowi drogą mailową lub SMS-em, co ma usprawnić zarówno ich wystawienie jak i realizację w aptece. Dostęp do recepty zostanie […]


Niedziele handlowe w 2020 r. – duże obostrzenia przepisów

2020-01-07

Uwaga – w 2020 r. sklepy będą otwarte w zaledwie siedem niedziel. Niedziele handlowe w 2020 r. jeszcze rzadziej niż w ubiegłym roku – czeka nas obostrzenie przepisów. Wielu z nas w dalszym ciągu nie przyzwyczaiło się do zamkniętych sklepów w niedziele. Od momentu wprowadzenia ustawy w coraz mniej niedziel mogliśmy zrobić zakupy. Na początku […]


Nowy bat na dłużników. Ustawa antyzatorowa zbawieniem dla przedsiębiorców?

2020-01-02

Twojej firmie doskwiera brak terminowych płatności? Proceder ma ukrócić ustawa, która wczoraj weszła w życie. Oznacza to krótsze terminy płatności i większe kary. Nowe regulacje mają na celu usprawnienie płynności finansowej firm, dzięki większemu rygorowi co do terminów.  Wg ustawodawcy przepisy pomogą w zdyscyplinowaniu przedsiębiorców i poprawią ochronę prawną kontrahentów. Wg danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i […]


Nakaz zapłaty a komornik i postępowanie egzekucyjne

2019-12-17

Sąd wydaje dwa rodzaje nakazów zapłaty: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na podstawie takiego dokumentu, komornik może zabezpieczyć majątek dłużnika. Sam nakaz zapłaty nie daje podstaw do przeprowadzenia egzekucji. Taki dokument musi być prawomocny oraz zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. W postępowaniu upominawczym nakaz wydawany jest przez sąd, […]


Wynagrodzenie na L4 – jak je obliczyć?

2019-12-10

Każda osoba posiadająca ubezpieczenie chorobowe ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia, będąc na zwolnieniu lekarskim L4. Takie wynagrodzenie nie może być niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 procent, czyli składkom na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zatrudnionego. Za jeden dzień niezdolności do pracy osobie ubezpieczonej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 podstawy wymiaru […]


Darowizna a podatek. Czy trzeba go płacić?

2019-12-06

Od darowizny przekazywanej w rodzinie nie trzeba odprowadzać podatku. Nie ma też znaczenia, na jaki rachunek bankowy zostały przekazane środki. Darowizna ze strony najbliższych, tj. rodziców, dziadków, wnuków jest zwolniona od podatku. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli jej wartość przekroczy 9637 zł, to obdarowany musi zgłosić ją do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia […]


Wzrost składek na ZUS. Najbardziej dotknie przedsiębiorców

2019-12-04

W związku z tym, iż w 2020 roku wzrośnie średnie wynagrodzenie Polaków, podwyżce ulegną także składki na ZUS. Na zmianie najwięcej stracą przedsiębiorcy. Wysokość składek na ZUS jest obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia Polaków. „Dziennik Gazeta Prawna” informuje o niemal 10-procentowej podwyżce składek dla przedsiębiorców, co jest efektem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nakłada ona […]