Publikacje

zmiany w vat

Zmiany w VAT od 1 października. Ważna informacja dla podatników

2020-09-22

Płatnicy i podatnicy VAT są skazani na regularne śledzenie zmian w przepisach. 1 października 2020 roku wejdą w życie kolejne z nich – m.in. likwidacja dotychczasowych deklaracji.

Zmiany obejmą przede wszystkim zasady raportowania rozliczeń VAT. Dotyczą podmiotów posiadających status przedsiębiorców, jak i jednostki sektora finansów publicznych. Uogólniając, zmiany obejmą wszystkich składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Jak informuje „Gazeta Prawna”, z dniem 1 października nastąpi likwidacja obecnych deklaracji VAT. Od tej pory wszelkie jednostki sektora finansów będą zobowiązane do przekazywania jednego pliku, w którym zawrą wszystkie rozliczenia VAT – JPK VAT.

JPK VAT zawiera ewidencję i deklarację VAT. Obejmuje zestaw informacji o zakupach i sprzedaży. Trzeba go nadesłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni – i to nawet w przypadku, gdy dotychczas mieliśmy do czynienia z rozliczeniem kwartalnym.

Za niestosowanie się do przepisów o JPK_VAT grozi kara administracyjna lub odpowiedzialność karno-skarbowa. Jeśli podatnik popełni błąd, zostanie wezwany do korekty w ciągu 14 dni. Gdy błędy nie zostaną poprawione lub podatnik nie prześle przekonujących wyjaśnień co do poprawności wypełnienia pliku, naczelnik może mu wymierzyć w drodze decyzji karę 500 zł za każdy błąd.

Więcej aktualności TUTAJ.

 

Windykacja Warszawa

Powrót do publikacji