CZTERY FILARY DZIAŁANIA

Prawo nieruchomości

Poza innymi obszarami działania, nasza kancelaria prawna Warszawa oferuje także kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne transakcji i interesów naszych klientów. Posiadamy specjalistyczną wiedzę o tym sektorze, więc skutecznie możemy wspierać klientów w osiąganiu ich celów.

Prawo konsumenckie

Zapewniamy skuteczną pomoc w sprawach związanych z prawem konsumenckim, w związku z czym pomożemy Ci wyegzekwować prawa w celu odzyskania strat wynikających zarówno z uszkodzonych, jak i wadliwych towarów. Dzięki nam, w pełni zabezpieczysz swoje interesy.

Prawo handlowe

Spory handlowe dotyczą na ogół kwestii, które pojawiają się na przykład w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym nieustannie podążamy za aktualnym klimatem biznesowym i komercyjnym, zmianami i poprawkami w prawodawstwie oraz regulacjami we wszystkich jurysdykcjach, ponieważ chcemy być na bieżąco.

Windykacja należności

Ponadto, specjalizujemy się w windykacji wierzytelności masowych. Nasza kancelaria kieruje usługi przede wszystkim do firm cyklicznie generujących masowe wierzytelności, ale także do osób fizycznych. W ramach obsługi windykacyjnej, oferujemy szereg działań monitorujących dłużników oraz wpływ należności. Dzięki nam poprawisz płynność finansową swoją lub swojej firmy.

Tworzymy najlepszy Zespół

Nasza kancelaria to specjaliści z różnych dziedzin prawa. Realizujemy wiele ciekawych i przyszłościowych projektów, z naciskiem na osiągnięcia i rozwój.

Najnowsza technologia

Dysponujemy najnowocześniejszą infrastrukturą technologiczną i stale ją ulepszamy, chcąc zaoferować nowe, bardziej funkcjonalne rozwiązania dla swoich klientów.

Publikacje

Geoblokowanie odejdzie do lamusa?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą na celu ograniczenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego. To efekt przyjęcia nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego. Regulacje przewidują konieczność powołania organu, który będzie odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów dot. geoblokowania oraz dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. W związku z tym powołany […]

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Posiadanie małej ilości narkotyków nie jest przestępstwem wielkiej wagi. W związku z tym, grożą za nie odpowiednio niższe kary. Za posiadanie ilości nie większej niż np. kilka gram marihuany, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do roku. Zwykle jednak sad wymierza karę ograniczenia wolności w postaci kilku miesięcy wykonywania pracy społecznej […]

W jakich przypadkach można odstąpić od umowy?

Istnieje kilka możliwości, by bez konsekwencji zerwać przedwcześnie umowę. Najczęściej stosowaną jest odstąpienie od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania. Możliwość odstąpienia od umowy regulują przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań umownych. Kontrahenci nierzadko zawodzą nasze oczekiwania i nie są w stanie terminowo wypełnić warunków umowy. W takim przypadku można wyznaczyć nowy termin na wykonanie zobowiązania […]

Jak zawrzeć ugodę?

Ugoda to jedna z form porozumienia pomiędzy stronami. Jej celem jest szybkie i bezkonfliktowe załatwienie sprawy. W ramach ugody, strony formułują najdogodniejsze rozwiązanie istniejącego lub potencjalnego konfliktu. Ugodę regulują art. 917-918 k.c. Zgodnie z ich treścią, poprzez ugodę, strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić […]