Publikacje

zasiedzenie

Co to jest zasiedzenie i jak się odbywa?

2021-03-03

Właścicielem nieruchomości można zostać bez zgody jej dotychczasowego właściciela. Jest to możliwe poprzez tzw. zasiedzenie.

Osoba, która posiada i włada rzeczą jak właściciel (płaci podatki od nieruchomości, rozbudowuje, oddaje w dzierżawę czy wynajmuje), może tę nieruchomość zasiedzieć. Następuje to wyłącznie w przypadku takich rzeczy, które mogą być odrębnym przedmiotem prawa własności. Nie dotyczy to zatem np. pokoju w lokalu mieszkalnym.

Nieruchomość można zasiedzieć w dobrej lub złej wierze. W dobrej wierze następuje to wówczas, gdy posiadacz jest przekonany, że jego posiadanie jest zgodne z prawem. Następuje po 20 latach. Z kolei zasiedzenie w złej wierze dotyczy sytuacji, w której osoba władająca daną nieruchomością (zachowuje się jak właściciel), wie, że nie jest posiadaczem danej nieruchomości, i że nie przysługuje jej prawo do tego posiadania. Zasiedzenie w złej wierze następuje po upływie 30 lat (Art. 172 k.c.).

Teoretycznie nabycie własności następuje następnego dnia po upływie terminów zasiedzenia. W praktyce, aby stać się właścicielem nieruchomości przez zasiedzenie, niezbędne jest orzeczenie sądu. Należy złożyć wniosek do sądu i wskazać w nim, że wszystkie prawne przesłanki zasiedzenia zostały spełnione. Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie podlega opodatkowaniu – nowy właściciel w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu musi we właściwym urzędzie skarbowym złożyć zeznanie podatkowe. Podatek wynosi 7% wartości nieruchomości.

Jakie są zimowe obowiązki właściciela nieruchomości?

Windykacja Warszawa

 

Powrót do publikacji