Publikacje

sprzedaż państwowych nieruchomości zakazana

Sprzedaż państwowych nieruchomości zakazana. Prezydent podpisał ustawę

2021-04-26

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, w ramach której sprzedaż państwowych nieruchomości zakazana będzie przez kolejnych 5 lat – aż do 30 kwietnia 2026 roku.

Sprzedaż państwowych nieruchomości zakazana. Ustawa zakazująca sprzedaży państwowych nieruchomości zaczęła obowiązywać 14 kwietnia 2016 r. Wprowadzenie nowych zasad było odpowiedzią na protesty rolników. Rolnicy domagali się zaprzestania sprzedaży ziemi rolnej zasobu Skarbu Państwa na cele niezwiązane z produkcją rolną. Zakaz ma objąć również sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przewidziano jednak pewne wyjątki, które wymienia ustawa. Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, złożony do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, musi wskazywać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają sprzedaż tych nieruchomości. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawa wchodzi w życie 30 kwietnia 2021 r.

Od momentu wprowadzenia nowych zasad – tj. od 2016 r. – podstawowym sposobem zagospodarowania państwowej ziemi stała się dzierżawa. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się jeszcze ponad 1,3 mln ha, z czego 1 mln ha jest dzierżawie.

Najważniejsze zmiany w prawie w 2021 r. >>>

Windykacja Warszawa >>>

Powrót do publikacji