Publikacje

zmiany w prawie 2021

Najważniejsze zmiany w prawie w 2021 r.

2021-01-12

Wraz z 1 stycznia 2021 r. weszło w życia kilka istotnych zmian w polskim ustawodawstwie. Przygotowaliśmy dla Was spis siedmiu najważniejszych nowinek prawnych, które zaczęły obowiązywać wraz z nowym rokiem.

1. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. od 30 grudnia 2020 r. – obejmuje m.in. podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną odzieży w sklepach, restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

2. Dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych branż od 30 grudnia 2020 r. – obejmuje m.in. podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną odzieży w sklepach, restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

3. Obowiązek rejestracji w ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

4. Nowe zasady pobytu i zatrudnienia w związku z brexitem od 1 stycznia 2021 r. – określone w ustawie z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw; umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

5 Zamrożenie płac i odpisów na ZFŚS od 1 stycznia 2021 r. – utrzymanie dotychczasowej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (jest on uzależniony od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, którym nadal będzie takie wynagrodzenie z II półrocza 2018 r.).

6. Dodatkowe świadczenie postojowe dla twórców od 15 stycznia 2021 r. – przysługuje osobom posiadającym zawarte umowy w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, utworów audio-wizualnych, teatru, reżyserii, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej czy usług w zakresie architektury.

7. Postępowania dyscyplinarne nauczycieli po nowemu od 19 stycznia 2021 r. – wydłużenie do 14 dni (z trzech) czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Czas maksymalny na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub na wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wyniesie trzy miesiące od wszczęcia postępowania.

Powrót do publikacji