Publikacje

odzyskanie długu

Co to jest windykacja? Odzyskanie długu – etapy windykacji

2020-09-11

Windykacja to działanie mające na celu odzyskanie długu. Termin ten jest często mylony z egzekucją komorniczą. Warto wiedzieć, czym się różnią.

Rodzaje windykacji

Czynności windykacyjne to wszelakie środki mające na celu odzyskanie długu, mieszczące się w granicach prawa. To działania o różnej skali motywowania dłużnika do płatności. Można wyróżnić dwa etapy windykacji – polubowny (zwany również miękkim) oraz sądowo-egzekucyjny.

W zakres windykacji polubownej wchodzą takie działania, jak monitoring telefoniczny, wysyłka wezwań do zapłaty, publikacja wpisu o zadłużeniu w monitorach gospodarczych, windykacja terenowa. Kiedy ten etap nie doprowadza do odzyskania długu, należy złożyć pozew o zapłatę.

Złożenie pozwu o zapłatę wiąże się z poniesieniem kosztów przez wierzyciela. Oczywiście w przypadku skutecznej egzekucji komorniczej, wszelkie koszty są zwracane. Kiedy sąd przychyli się do pozwu, wydany zostaje nakaz zapłaty, na podstawie którego należności może w dalszej kolejności dochodzić komornik.

Odzyskanie długu. Co może zrobić windykator?

Windykator może systematycznie przypominać dłużnikowi o jego zadłużeniu. I może robić to na różne sposoby, zarówno telefonicznie, mailowo, listownie, jak i przez osobistą wizytę. Należy pamiętać, że telefony nie mogą być uporczywe i zbyt częste. Takie zachowanie można uznać za nękanie. Windykator musi pamiętać, że jego celem jest zmobilizowanie do spłaty zadłużenia, nie zaś wyegzekwowania długu. W razie niepowodzenia, może zwrócić się do organów prawa. A to dla dłużnika oznacza dodatkowe, znacznie poważniejsze konsekwencje. I większe koszty.

Czego nie może windykator? Wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody. Ani też nękać go zbyt częstymi wizytami czy telefonami. Nie może grozić dłużnikowi. Windykator nie może też nachodzić dłużnika w jego miejscu pracy, ani ujawniać informacji o długu osobom trzecim.

Odzyskanie długu. Kim jest i co może zająć komornik?

Komornik działa na mocy orzeczenia wydanego przez sąd. Jego możliwości odzyskania długu są znacznie większe, niż windykatora. Komornik może zająć część majątku dłużnika oraz przeszukać jego posiadłość w poszukiwaniu bardziej wartościowych przedmiotów, których utrata byłaby dla osoby zadłużonej dotkliwa. Ponadto ma pełen wgląd do informacji o dłużniku, które mogą być kluczowe dla egzekucji zadłużenia, chociażby w banku czy w instytucjach państwowych.

Ważną kwestią jest fakt, że komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia. Spod tej zasady odzyskania długu wyłączone są długi alimentacyjne. Warto także pamiętać, że komornik może zająć do 50% naszego wynagrodzenia (w przypadku należności alimentacyjnych może to być nawet 60%).

Od 2019 roku, komornik nie może zająć następujących ruchomości:

pralki,

lodówki,

piekarnika,

odkurzacza,

kuchenki mikrofalowej,

łóżka,

płyty grzewczej,

stołu,

krzeseł,

niezbędnego oświetlenia.

Więcej aktualności znajdziesz W TYM MIEJSCU.

Skuteczna windykacja Warszawa >>>

Powrót do publikacji