Publikacje

zwolnienie z podatku od spadku

Zwolnienie z podatku od spadku – kiedy przysługuje?

2020-06-02

Każdy spadkobierca, który otrzymuje jakąś rzecz w testamencie bądź w spadku, jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Dzieje się tak wyłącznie w chwili przekroczenia limitu kwoty wolnej od podatku. Uzależniona jest ona od grupy podatkowej, do której należy spadkobierca. Pierwsza grupa to: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. Kwota wolna dla tych grup wynosi 9637 zł.

Z kolei: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) będą musieli zapłacić podatek po przekroczeniu kwoty 7276 zł. Wszystkich pozostałych obowiązuje limit od kwoty 4902 zł.

By obliczyć kwotę wolną od podatku, należy zsumować wartość rynkową majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Do zapłaty podatku spadkobierca zobligowany jest już w chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania testamentu przez notariusza. Mamy na to miesiąc. Jeśli nie rozliczymy się ze spadku, należy liczyć się z tym, że wezwie nas do tego urząd skarbowy. Brak zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym traktowane jest jako oszustwo. Wówczas wysokość podatku wynosi od 3 do 20 proc. – w zależności od kwoty nadwyżki ponad limit wolny od podatku oraz powiązania osoby obdarowanej i obdarowującego.

Istnieją jednak przypadki, kiedy nie trzeba płacić podatku. Dotyczy to małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, którzy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.). Warunek konieczny to zgłoszenie w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza co w drodze spadku odziedziczyliśmy.

Powrót do publikacji