Publikacje

zmiany w prawie pracy 2020

Zmiany w prawie pracy 2020 r. Dotyczą wielu z nas

2020-01-16

W nowym roku czeka nas kilka interesujących zmian dot. pracodawców i pracowników. Oprócz wzrostu minimalnego wynagrodzenia, rząd musi się zająć innymi palącymi kwestiami.

Minimalna krajowa w górę

Minimalna krajowa w 2020 r. wynosi 2600 zł brutto miesięcznie. Do 17 zł wzrasta więc minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Wedle zapowiedzi PiS, pensja minimalna do końca 2020 roku ma wzrosnąć do kwoty 3000 zł brutto, a do końca 2023 roku – do kwoty 4000 zł brutto.

Termin wydania świadectwa pracy

Pamiętajmy, że od września 2019 r. uregulowana jest kwestia terminu wydawania świadectwa pracy. Pracodawcy są zobligowani do wydania go w dniu, w którym “następuje ustanie stosunku pracy”, pod warunkiem, że pracodawca nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Do tej pory termin wydania świadectwa nie był doprecyzowany.

Mobbing – nowe zasady

Od września obowiązują też nowe zasady dot. mobbingu i równego traktowania w miejscu pracy. Odszkodowania za mobbing od tej pory można domagać się także w czasie trwania stosunku pracy – dotychczas umowa musiała najpierw zostać rozwiązana. Mówiąc wprost, będzie możliwe pozwanie aktualnego pracodawcy.

Ważną zmianą jest też to, że urlop macierzyński lub tacierzyński będzie przysługiwał także babciom, dziadkom, braciom lub siostrom wychowującym dziecko. Dzięki temu, członkowie najbliższej rodziny zyskają uprawnienia związane z urlopami rodzicielskimi.

Więcej aktualności, które mogą Cię zainteresować znajdziesz W TYM MIEJSCU.

Powrót do publikacji