Publikacje

Zarządzanie majątkiem dziecka

2019-05-06

Dzieci generujące większy przychód, niż ich rodzice – to zdarza się coraz częściej. Dzieje się tak w drodze dziedziczenia, czy wygranej w grach losowych. Warto przy tym pamiętać, że do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, zarząd nad jego majątkiem sprawują rodzice.

W tej kwestii ograniczają ich przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przede wszystkim przy zarządzaniu majątkiem dziecka należy dochować należytej staranności. Na dokonanie czynności „przekraczających granice zwykłego zarządu” rodzice muszą z kolei uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Jest to o tyle trudne, że katalog owych czynności nie istnieje. Zwyczajowo uznaje się jednak za nie np. zaciągnięcie kredytu czy zniesienie współwłasności. Rodzice mogą załatwiać bieżące sprawy związane z używaniem i utrzymaniem rzeczy wchodzących w skład majątku dziecka, ale na ich zbycie czy obciążenie wymagana jest zgoda sądu.

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców prawa do zarządu majątkiem dziecka, jeżeli uzna, że jego dobro jest zagrożone w związku z tym zarządem.

Powrót do publikacji