Publikacje

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – jak, kiedy i dlaczego?

2019-07-29

Choć w Polsce obowiązuje w gospodarce system kapitalistyczny i każdy może założyć firmę, to w pewnych przypadkach można dostać zakaz prowadzenia własnej działalności.

Taki zakaz może wydać m.in. sąd upadłościowy po stwierdzeniu upadłości przedsiębiorstwa. Możliwości prowadzenia własnej działalności mogą wówczas zostać pozbawione także osoby odpowiedzialne za niedopełnienie obowiązku wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub osoby utrudniające postępowanie (np. ukrywające majątek). Zakaz można orzec także wobec dłużnika w przypadku, gdy jego niewypłacalność jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

Osoba, na którą został nałożony zakaz, zostaje pozbawiona prawa do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pełnienia funkcji członka zarządu rady nadzorczej, pełnomocnika w spółce, przedsiębiorstwie, spółdzielni. Ów zakaz może zostać wydany na od trzech do 10 lat.

Zakaz może wydać też sąd karny wobec osoby, która nadużyła swojego stanowiska przy popełnieniu przestępstwa albo kiedy dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu przez osobę zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. W tych dwóch przypadkach sąd może zakazać jedynie takiej działalności, którą prowadził skazany. Orzeka się ją na okres od 1 do 10 lat. Oprócz tego, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być wydany już przez prokuratora przed skierowaniem sprawy do sądu w celu uniemożliwienia ukrycia dowodów. Również za przestępstwa uregulowane w kodeksie karnym skarbowym, takie jak np. wyłudzenie zwrotu podatku lub przemyt celny, można zostać obłożonym zakazem prowadzenia działalności. Wówczas obejmuje on okres do pięciu lat.

Powrót do publikacji