Publikacje

Wcześniejsza spłata kredytu to zwrot prowizji i innych kosztów

2019-09-12

Rewolucyjny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, wszystkie jego kwoty, np. płacone na samym początku prowizje, powinny zostać proporcjonalnie obniżone.

Dotychczas klienci, spłacając pożyczkę przed czasem, otrzymywali jedynie proporcjonalny zwrot odsetek, ubezpieczenia czy innych opłat zależnych od czasu trwania umowy. Nie były zwracane opłaty takie jak np. prowizja. TSUE orzekł, że „prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”. Klient, który przed terminem spłacił zaciągnięty w banku kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE.

Jeżeli ktoś dokona wcześniejszej spłaty kredytu, bank musi zwrócić pozostałe, proporcjonalnie rozliczone koszty kredytu w terminie 14 dni. Jeśli tego nie uczyni, można dochodzić od banku roszczeń w postaci zwrotu tych kosztów.

Powrót do publikacji