Publikacje

ustawa antyzatorowa

Nowy bat na dłużników. Ustawa antyzatorowa zbawieniem dla przedsiębiorców?

2020-01-02

Twojej firmie doskwiera brak terminowych płatności? Proceder ma ukrócić ustawa, która wczoraj weszła w życie. Oznacza to krótsze terminy płatności i większe kary.

Nowe regulacje mają na celu usprawnienie płynności finansowej firm, dzięki większemu rygorowi co do terminów.  Wg ustawodawcy przepisy pomogą w zdyscyplinowaniu przedsiębiorców i poprawią ochronę prawną kontrahentów.

Wg danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie od 80 do 90 procent przedsiębiorstw w Polsce nie płaci faktur na czas, a mało tego, strony transakcji często wydłużają termin płatności nawet do 180 dni. Ustawa ma to zmienić. Gdy jedną ze stron transakcji będzie podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych), termin na zapłatę upłynie po 30 dniach od chwili doręczenia faktury. W tzw. asymetrycznych transakcjach, czyli kiedy wierzycielem jest mikro, mała lub średnia firma, a dłużnikiem duży podmiot – termin zapłaty wyniesie maksymalnie 60 dni.

W przypadku równorzędnych stron transakcji, czyli np. dwóch małych lub dwóch dużych firm, będą mogły one ustalić termin płatności dłuższy niż 60 dni. Trzeba będzie jednak udowodnić, że jest to niezbędne i konieczne dla powodzenia transakcji. Gdy termin płatności zostanie natomiast nadmiernie wydłużony, tj. przekroczy 120 dni, wierzyciel będzie miał możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. Należy zaznaczyć, że nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty stanie się czynem nieuczciwej konkurencji.

W tym roku UOKiK będzie mógł nakładać kary finansowe na najbardziej zadłużone firmy. Kary te będą zależeć od wysokości zobowiązania i okresu płatności. Dłużnicy, którzy doznali zatoru płatniczego w wyniku nieterminowych płatności lub ich braku przez innych dłużników, unikną kary.

W ramach nowych przepisów przewidziano także zwiększenie odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe (nie objęły podmiotów z branż leczniczych). Wzrosną one z 9,5 do 11,5 proc.

Wesprzyj swoje finanse solidną i skuteczną windykacja. Kliknij TUTAJ.

Powrót do publikacji