Publikacje

tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – szczegóły. Tarcza antykryzysowa – dla kogo?

2020-04-02

Na czym będzie polegać tarcza antykryzysowa? Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Kto może się ubiegać o pomoc?

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z ZUS

W projekcie ustawy znalazł się zapis o zwolnieniu ze składek ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników. Przez trzy miesiące składki będą opłacane przez państwo. Z przywileju będą mogły skorzystać mikrofirmy założone przed 1 lutego 2020 oraz samozatrudnieni, którzy również zarejestrowali działalność przed tym terminem. Będą musieli jednak spełnić jeszcze jeden warunek – ich przychód osiągnięty w lutym 2020 nie może przekraczać 15 681 zł.

Przesunięty zostanie także termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu (do 1 czerwca 2020). W późniejszym terminie trzeba też będzie złożyć JPK_VAT dla dużych firm (do 1 lipca 2020). Nowa matryca VAT obowiązywać będzie od 1 lipca 2020, a deadline’em utworzenia PPK dla średnich przedsiębiorstw stanie się 1 października 2020 r.

Tarcza antykryzysowa – szczegóły

  • zwolnienie z PCC umowy pożyczki zawieranej (do 31 sierpnia 2020),
  • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (do 30 września 2020),
  • odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej  (do 1 stycznia 2021),
  • wydłużenie terminu na powiadomienie US o przelewie na rachunek spoza wykazu (białej listy podatników VAT)  – z 3 do 14 dni,
  • możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do końca 2020,
  • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych (z zachowaniem możliwości eksploatacji na kolejne pół roku),
  • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów.
  • Dodatkowo termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) został przesunięty na koniec maja 2020.

Tarcza antykryzysowa – dofinansowania dla przedsiębiorców

Zapowiedziano także dofinansowanie zatrudnienia dla przedsiębiorców. Nastąpi ono w przypadku, gdy:

  • spadek obrotów gospodarczych wyniósł nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020, do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku 2019,
  • lub gdy spadek obrotów gospodarczych wyniósł co najmniej 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Więcej aktualności w TYM MIEJSCU.

>>> Pamiętajcie, że ważna dla utrzymania waszej płynności finansowej może być też WINDYKACJA

Powrót do publikacji