Publikacje

tarcza 4.0

Tarcza 4.0 zawiera przepisy, które nie dotyczą koronawirusa

2020-06-29

Tarcza 4.0 zawiera przepisy nie tylko regulujące kwestie przeciwdziałające kryzysowi spowodowanemu przez koronawirusa. W ustawie znalazły się m.in. zapisy dotyczące postępowań karnych. Sądy będą np. miały możliwość przesłuchiwania świadków na odległość.

Rozprawy online i przesłuchania przez kamerkę

Zmiany w procedurze karnej mają usprawnić przebieg poszczególnych czynności postępowania. Rozprawy mają trwać krócej i być mniej kosztowne, a także mniej uciążliwe – w związku z brakiem konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Poniekąd wynika to też z minimalizacji ryzyka zakażenia się koronawirusem.

Kodeks postępowania karnego (k.p.k) dotychczas przewidywał tylko kilka okoliczności, kiedy czynności sądowe mogły odbywać się zdalnie:

• przesłuchanie świadka w trybie art. 177 § 1a k.p.k.;
• przesłuchanie świadka incognito w trybie art. 184 § 4 k.p.k.;
• przesłuchanie świadka w bezpiecznym pokoju z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej w trybie art. 185 a – 185 c k.p.k.;
• złożenie wyjaśnień przez oskarżonego w trybie art. 377 § 4 k.p.k.;
• przesłuchanie świadka, biegłego lub złożenie wyjaśnień przez współoskarżonego w trybie art. 177 § 1a w okolicznościach określonych w art. 390 § 3 k.p.k.;
• uczestnictwo sprawcy w czynnościach sądowych w trybie przyspieszonym zgodnie z art. 517 b k.p.k.

Teraz podejrzany, co do którego prokuratura wnosi o pozbawienie wolności, będzie mógł zostać przesłuchany przez sąd za pośrednictwem wideokonferencji. To samo dotyczy przesłuchań świadków. Podejrzani i świadkowie nie będą więc musieli stawiać się w sądzie. Mało tego, tymczasowe aresztowanie również będzie mogło się odbywać na odległość.

Hejt na streamach będzie karany

Nowe przepisy regulują też kwestię wulgarnego zakłócania internetowych transmisji na żywo. Za taki czyn grozić będzie kara aresztu, ograniczenia wolności albo kara grzywny nie niższa niż 3000 złotych. Przepisy te dot. osób, które ukończyły 17 lat.

Oprócz tego, w projekcie tarczy 4.0 rządzący przywracają zasady łączenia kar obowiązujące w prawie karnym do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że w przypadku popełnienia np. dwóch lub więcej przestępstw, sąd wyda dla nich jedną karę. Ma to zmniejszyć liczbę spraw w sądach.

Przepisy wprowadzane tarczą 4.0 do kodeksu karnego mają być stosowane do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie ustawy.

Więcej aktualności TUTAJ.

Powrót do publikacji