Publikacje

Senat przyjął ustawę dotyczącą spisu powszechnego w 2021 r.

2019-09-02

Senat przyjął ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Spis odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Ustawa czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawa ma uregulować „zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu”. Ów spis odbywać się będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., a za jego organizację odpowiedzialny będzie prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Będzie można wziąć w nim udział przez internet, co ma obniżyć koszty organizacji.

Spis powszechny zawierać będzie szczegółowe informacje o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin wraz z informacją o warunkach mieszkaniowych, a także o liczbie i stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Zgodnie z unijnymi przepisami, taki spis musi się odbyć raz na 10 lat.

Powrót do publikacji