Publikacje

Pracownicze Plany Kapitałowe w pigułce

2019-07-08

Od 1 lipca funkcjonują tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe. Warto wiedzieć, czym tak naprawdę są oraz kto może do nich przystąpić.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK, to dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą prywatne oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia. Nie można rejestrować się do niego samodzielnie, musi to uczynić pracodawca, tworząc indywidualne rachunki, na które będą trafiać środki. O ile pracownicy przed ukończeniem 55. roku życia zostaną zapisani do PPK automatycznie, o tyle ci w wieku od 55 do 70 lat muszą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy.

Na rachunek PPK pracownik co miesiąc musi przekazywać wpłatę podstawową w wysokości co najmniej 2% swojego wynagrodzenia brutto, a maksymalnie – 4%. Z kolei pracodawca musi co miesiąc wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika lub maksymalnie 4 proc. (pozostałe 2,5 proc. to opłata dobrowolna). Warte zaznaczenia jest, że pracodawca nie może pobierać tej kwoty z wynagrodzenia pracownika. Oprócz tego, państwo jednorazowo wpłaca na rachunek 250 zł, a potem dopłaca 240 zł rocznie.

Zgromadzone w PPK środki można wypłacać przed ukończeniem 60. roku życia, ale muszą wówczas zostać pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30% wpłat pracodawcy oraz dopłaty ze strony państwa. 25-proc. zgromadzonych w PPK środków wypłacanych jest jednorazowo, pozostałe – w minimum 120 miesięcznych ratach. Pieniądze bez żadnych obostrzeń można wypłacać bez podatku w dwóch sytuacjach:

a) kiedy pracownik ma zamiar przeznaczyć środki na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu (pracownik nie może mieć więcej niż 45 lat, a całą kwotę musi zwrócić na to konto)
b) gdy pracownika lub jego współmałżonka, lub też dziecko, dotknie ciężka choroba (pracownik może wybrać wówczas do 25 proc. środków, których zwracać nie musi).

Od 1 lipca obowiązek zapisania firmy do PPK dotyczy spółek zatrudniających przynajmniej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 r. będą musiały to uczynić podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników; od 1 lipca 2020 – co najmniej 20, od 1 stycznia 2021 – wszystkie pozostałe firmy.

Powrót do publikacji