Publikacje

Odstąpienie od umowy sprzedaży

2019-04-04

Co zrobić w przypadku, kiedy zamówiony towar nie spełnia naszych oczekiwań? To proste – w ciągu 14 dni można go zwrócić i odzyskać poniesione koszty.

Konsumenci zawierający umowy na odległość, czyli poza lokalem przedsiębiorstwa, mają prawo odstąpienia od takich umów bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. To tzw. prawo do namysłu. Warto zaznaczyć, że nie trzeba równocześnie tego towaru oddać – można to zrobić w terminie późniejszym. Najpierw jednak trzeba wypowiedzieć umowę.

Takie odstąpienie należy wykonać na piśmie, czysto rozsądkowo, ale nie jest to konieczne. Moment rozpoczęcia biegu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od rodzaju transakcji:

– umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną,
– umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części,
– umowa sprzedaży polegająca na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy,
– pozostałe umowy (np. usługi, zlecenia) – termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.

Jeśli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin złożenia wypowiedzenia upłynie po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

Kiedy odstąpienie przebiegnie zgodnie z prawem, sprzedawca będzie musiał niezwłocznie zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

Powrót do publikacji