Publikacje

odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika – rodzaje i wymiary

2020-02-26

Pracownik ponosi dwa rodzaje odpowiedzialności: ogólna odpowiedzialność materialna oraz odpowiedzialność za powierzone mienie.

Pierwsza z nich może mieć różne wymiary, w zależności od sytuacji. W przypadku, gdy pracownik nieumyślnie uszkodzi sprzęt, zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości uzależnionej od jego wynagrodzenia. Maksymalnie może ona wynieść trzykrotność jego wynagrodzenia. W przypadku, gdy wina pracownika jest umyślna, odpowiada on w pełnej wysokości. Poprzez umyślność rozumie się celowość działania i świadome naruszenie obowiązków pracowniczych.

W przypadku powierzonego mienia (np. pieniądze czy narzędzia do pracy), odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Powierzenie mienia związane jest najczęściej z stanowiskami łączonymi z odpowiedzialnością materialną, np.: kasjer, sprzedawca, handlowiec. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II PK 307/09) odpowiedzialność materialna za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się jest odrębnym reżimem odpowiedzialności materialnej pracowników.

Aby pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za powierzone mienie, muszą zostać spełnione dwa warunki: prawidłowe powierzenie mienia oraz powstanie szkody w tym mieniu. Na pracowniku spoczywa obowiązek szczególnej dbałości i ostrożności w rozporządzaniu mieniem.

Więcej aktualności TUTAJ.

Powrót do publikacji