Publikacje

Od dziś obowiązuje nowe 500+

2019-07-01

Od 1 lipca obowiązuje nowa wersja programu Rodzina 500 plus! 500+ od dziś przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez jakiegokolwiek kryterium dochodowego

Wniosek o 500+ należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka, przy czym pieniądze będą wypłacane za miesiące wstecz. Można to zrobić zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej

Wypłaty 500 plus w przypadku śmierci rodzica, któremu zostało przyznane świadczenie, będą trafiały do drugiego z rodziców. Oprócz tego, samotny rodzic nie musi dostarczać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty na dziecko od jego ojca lub matki.

Prawo do 500+ przysługuje także dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w domu dziecka albo pogotowiu opiekuńczym. Odpowiedź ws. przyznania 500 plus przekazana zostanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Powrót do publikacji