Publikacje

Nawet dwa lata więzienia za fałszerstwo dokumentów

2019-07-12

12 lipca wchodzi w życie ustawa o dokumentach publicznych, wprowadzająca liczne sankcje i obostrzenia – za fałszowanie dokumentów grozi kara do dwóch lat więzienia.

Fałszerstwo dokumentów to znany proceder, z którym nie zawsze potrafią sobie poradzić władze. Najczęściej to przestępstwo wiąże się z wyłudzaniem kredytów i towarów, ale też z obrotem z zagranicą czy sprzedażą kradzionych samochodów.

Ustawa wprowadza też wytyczne co do miejsca przechowywania tych dokumentów: pomieszczenie, w którym są przechowywane, musi być zamykane, a dostęp do niego mogą mieć wyłącznie osoby upoważnione.

Ustawa dzieli dokumenty publiczne na trzy kategorie:

I kategoria – dokumenty osobiste, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy i dowód rejestracyjny, akt małżeństwa, dokumenty wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, legitymacje służbowe (np. policyjne),
II kategoria – dokumenty dotyczące bezpieczeństwa państwa, m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości,
III kategoria – dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego – np.: koncesje, pozwolenia, licencje, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Powrót do publikacji