Publikacje

Nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia za czas strajku

2019-04-12

Nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia za czas strajku. To efekt zapisów umowy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Wynagrodzenie za strajk określa art. 23 w.w. ustawy, który głosi, że w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. W związku z tym strajkujący pracownik nie otrzyma wynagrodzenia za czas strajku. W przypadku pracowników otrzymujących wynagrodzenie z dołu, czas strajku zostanie im odliczony od wypłaty, natomiast w przypadku pracowników otrzymujących wynagrodzenie z góry – będą musieli zwrócić otrzymane wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej godzinom spędzonym na akcji strajkowej.

– To, że nauczyciele nie mają wypłacanych wynagrodzeń podczas strajku to wynika z zapisów prawnych. Szefowie związków powinni poinformować protestujących – powiedziała we wtorek była premier, Beata Szydło, dodając, że jest taka możliwość prawna, żeby to związki wynagradzały za czas strajku.

Powrót do publikacji