Publikacje

Nadchodzą zmiany w postępowaniu cywilnym

2019-06-27

Niebawem mogą nas czekać znaczące zmiany w procedurze cywilnej, które mają objąć m.in. Kodeks postępowania cywilnego i ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jedną z podstawowych reform ma być możliwość doręczania pism przez komornika. Obecnie pismo uważa się za doręczone jeśli wcześniej nie podjęto dwukrotnie awizo, natomiast wedle nowych przepisów, dwukrotne nieodebranie pisma będzie oznaczać, że powód doręczy je za pośrednictwem komornika. Wzrosnąć mają też koszty owego doręczenia, nawet aż do 100 zł. Wiąże się to z opłatą od wniosku o podjęcie przez komornika czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, która ma wynieść 40 zł

Oprócz tego mogą wzrosnąć koszty sądowe, i to nawet o kilkaset procent. Dotyczy to wszystkich osób chcących dochodzić swoich roszczeń przed sądem, także małych przedsiębiorców i osób fizycznych. Będzie to oznaczało także wzrost opłaty sądowej dla konsumentów przegrywających spór sądowy.

źródło: Business Insider

Powrót do publikacji