Publikacje

Można już składać wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych

2019-09-10

Mimo że przepis o 500+ dla niepełnosprawnych wejdzie w życie 1 października, można już składać wnioski o świadczenie. Taki wniosek znajdziemy na stronie www.zus.pl lub w salach obsługi klientów ZUS.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Przysługuje wyłącznie nieuprawnionym do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub tym, których łączna wysokość „brutto” tych świadczeń nie przekroczy 1600 zł. Ci, którzy nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a spełniają pozostałe warunki, mogą też złożyć wniosek, ale muszą dołączyć do niego dokumentację medyczną oraz inne dokumenty kluczowe dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego. ZUS będzie mieć 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Uprawnione do świadczenia są osoby, których suma świadczeń zawiera się w przedziale 1100-1600 zł. Gdy wynosi np. 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł. Suma summarum, świadczenie dla niepełnosprawnych może wynieść maksymalnie 500 zł.

Powrót do publikacji