Publikacje

Kiedy przysługuje znaleźne?

2019-03-22

W jakich sytuacjach i kto może żądać znaleźnego? Ten tekst pomoże rozwiać Wasze wątpliwości.

Znaleźnego można wymagać w przypadku, kiedy osoba, która znalazła daną rzecz, zadośćuczyniła swoim obowiązkom. Czyli: powiadomiła o znalezieniu rzeczy osobę uprawnioną do jej odbioru, a także wezwała ją do odbioru tej rzeczy. W przypadku, gdy taka osoba jest nieznana, należy niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę.

W przypadku, gdy coś znaleziono w cudzym pomieszczeniu, należy o tym powiadomić osobę zajmującą to pomieszczenie. Jeśli tego zażąda, należy jej oddać przedmiot na przechowanie. W przypadku takich dóbr jak pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej należy oddać je niezwłocznie właściwemu staroście. Staroście należy też oddać takie rzeczy jak znaleziony sprzęt i ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe, a także każdą inną niż w/w rzecz jeżeli uzna się to zasadne. Znalezioną broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport należy złożyć w najbliższym komisariacie policji lub powiadomić policję o lokalizacji tej rzeczy.

Znaleźne, którego można dochodzić, to 1/10 wartości znalezionej rzeczy. Trzeba jednak spełnić powyższe warunki. Po upływie roku od wezwania do odbioru lub dwóch lat od znalezienia rzeczy, rzecz przechodzi na własność znalazcy pod warunkiem, że zadośćuczynił on wskazanym obowiązkom.

Powrót do publikacji