Publikacje

Kiedy należy wymienić prawo jazdy?

2019-07-04

Zmiany w związku z prawem jazdy spowodowały, że wszystkich kierowców czeka obowiązkowa wymiana tego dokumentu.

Trzeba zaznaczyć, że prawo jazdy od 4 marca br. ma nowy wzór. Wiąże się to z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego – stwierdzono, że prawo jazdy ma potwierdzać zdolność jego posiadacza do prowadzenia pojazdu, a nie udzielać informacji na temat adresu jego zamieszkania.

Ważną kwestią jest wydawanie prawa jazdy na 15-letni okres ważności. Ci, którzy uzyskali prawo jazdy przed 2015 rokiem, w większości otrzymali dokumenty bez żadnego terminu ważności, jednak po 2015 r. prawa jazdy były wydawane na 15 lat. Obowiązkowa wymiana obejmie jednak wszystkich kierowców. Prawo jazdy powinno zostać wymienione najpóźniej w latach 2028–2033. Nowe dokumenty otrzymają już wtedy 15-letni okres ważności.

Źródło: money.pl

Powrót do publikacji