Publikacje

jak zagłosować w wyborach prezydenckich poza miejscem zamieszkania?

Jak zagłosować w wyborach poza miejscem zamieszkania

2020-06-25

Do jutra, tj. do wtorku 23 czerwca można dopisywać się do spisu wyborców w nadchodzących wyborach prezydenckich. Jak zagłosować w wyborach poza miejscem zamieszkania?

Jeśli wyborca wyraża wolę głosowania poza miejscem zameldowania, jest zobowiązany złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Co ważne, zmiana miejsca będzie dotyczyć i pierwszej, i drugiej tury wyborów. Wnioski można składać do wtorku 23 czerwca w urzędach gminy, na której obszarze chcemy zagłosować. Co ważne, do spisu można dopisać się także przez Internet. W tym celu należy posiadać e-dowód bądź profil zaufany.

Poza podstawowymi danymi, jak imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania, niektóre urzędy mogą wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Ich spis można znaleźć na rządowych stronach. Pamiętajcie, że wniosek o dopisanie do spisu wyborców muszą złożyć także ci, którzy złożyli ten wniosek przed 10 maja.

Z kolei o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można ubiegać się do piątku. Owe zaświadczenie wydaje urząd gminy, w której jesteśmy zameldowani. Wniosek można złożyć osobiście lub poprzez platformę ePUAP. Zaświadczenie pozwala wyborcy dopisać się do spisu wyborców w dowolnej komisji w kraju lub za granicą.

Więcej aktualności TUTAJ.

Powrót do publikacji