Publikacje

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

2019-09-04

Osoby nadzwyczaj zadłużone, z różnych powodów, np. kredytów mieszkaniowych czy leasingowych, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie bankructwa.

Ale taki przywilej nie przysługuje każdemu. Upadłości nie mogą ogłosić osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby, które w momencie zaciągania kolejnego kredytu były już niewypłacalne. Kluczowe jest jednak, by niewypłacalność powstała w wyjątkowych i niezależnych od dłużnika okolicznościach, np. nagłej choroby jego czy członka rodziny.

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do sądu. W dalszej kolejności wierzyciele zgłaszają przysługujące im należności, a potem dochodzi do spieniężenia całego majątku upadłego. Następnie sporządza się plan podziału odpowiednich kwot między wierzycieli. Plan ten określa jaka część długów zostanie umorzona oraz w jakim czasie i w jakim zakresie upadły będzie spłacał pozostałe długi.

Należy zaznaczyć, że upadłość konsumencka nie chroni przed utratą mieszkania czy domu, w którym dłużnik mieszka wraz z rodziną.

Powrót do publikacji