Publikacje

IKE wchodzi w miejsce OFE. Ustawa podpisana

2019-11-07

IKE wchodzi w miejsce OFE – poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Przyjęto ustawę wprowadzającą Indywidualne Konta Emerytalne, gdzie teraz będzie można gromadzić swoje środki.

Zmiany mają na celu oparcie systemu emerytalnego na filarach, na które będą składać się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Jedną z najważniejszych nowości ma być wprowadzenie „domyślnej opcji” dla członków OFE, którą będą Indywidualne Konta Emerytalne. W takim przypadku od środków zgromadzonych w OFE zostanie pobrana 15 proc. opłata przekształceniowa. Inna możliwość to przekazanie środków do ZUS. – wówczas nie zostanie opłata przekształceniowa, ale pieniądze nie będą dziedziczone.

Każdy członek OFE będzie mógł złożyć deklarację o przeniesieniu środków do ZUS. Brak złożenia deklaracji oznaczać będzie „domyślną opcję”, czyli przeniesienie środków do IKE. Oprócz tego projekt przewiduje, że Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) – zarządzające OFE – przekształcą się w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). OFE staną się Specjalistycznymi Funduszami Inwestycyjnymi Otwartymi (SFIO), które będą zarządzane przez TFI. SFIO będą zarządzać przyszłymi IKE.

Oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich łącznie ok. 162 mld zł.

Powrót do publikacji