Publikacje

,,ACTA2” poparta przez Parlament Europejski

2019-03-26

Parlament Europejski poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich. Nowe przepisy zaostrzą zasady dot. publikowania i monitorowania treści w internecie.

Dyrektywa doczekała się w Polsce miana „ACTA2”. To ze względu na kontrowersje, które wywołały niektóre zapisy dokumentu. Np. artykuł 13. wprowadza obowiązek filtrowania treści pod kątem praw autorskich. Wydawcy, których dotyczy art. 13., od tej pory muszą podpisywać licencje z właścicielami praw na treści chronione prawem autorskim. W innym przypadku będą pociągani do odpowiedzialności. Przepisami tego artykułu nie będą objęte: encyklopedie internetowe, archiwa edukacyjne i naukowe oraz platformy pasywne (np. Dropbox), platformy w ramach otwartego dostępu, platformy sprzedażowe jak Ebay czy Amazon i wszystkie inne, których głównym celem nie jest dostęp do treści objętych prawem autorskim (np. portale randkowe), ani ich magazynowanie.

Artykuł 11. z kolei określa tzw. “podatek od linków”, który gwarantuje wydawcom wyłączne prawo do zwielokrotniania utworu. Ogranicza to możliwość udostępniania materiałów ograniczonych prawem autorskim. Trzeba przyznać, że może być to dużym problemem dla serwisów takich, jak np. Facebook czy Twitter. Regulacje wymagają od tych serwisów, by płaciły posiadaczom praw autorskich za publikowane przez użytkowników treści albo kasowały takie materiały.

Powrót do publikacji