Publikacje

jak się odwołać od sądowego nakazu zapłaty

Jak się odwołać od sądowego nakazu zapłaty?

2020-06-02

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty? To znaczy, że sąd uznał, iż roszczenie wierzyciela może być zasadne. Ale nie oznacza, że od razu trzeba spłacić dług.

Na podstawie pozwu i załączonych dokumentów sąd może wydać nakaz zapłaty i doręczyć go dłużnikowi wraz z pozwem i pouczeniem o trybie odwołania się od niego. Takiego nakazu zapłaty nie należy jednak utożsamiać ze zwykłym postępowaniem sądowym. Mało tego, wydanie nakazu zapłaty nie oznacza, że w procesie sądowym powód wygra z pozwanym. Na etapie samego nakazu nie musi zostać wyznaczony termin rozprawy. Dopiero kiedy dłużnik prawidłowo wniesie sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, sąd wyznaczy, kiedy odbędzie się rozprawa. W dalszej kolejności, po wysłuchaniu obu stron, sąd stwierdzi, czy roszczenia są zasadne i wyda wyrok, w którym albo zasądzi dług w całości bądź w części, albo powództwo oddali.

W przypadku, kiedy nakaz zapłaty nie został nam skutecznie doręczony, o jego wydaniu dowiemy się dopiero w związku z wszczęciem przez komornika egzekucji. Wówczas obowiązuje termin siedmiu dni od daty dowiedzenia się o wszczętej egzekucji i wydanym nakazie zapłaty na wniesienie do sądu sprzeciwu/zarzutów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia albo zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności.

Nakazy zapłaty z reguły wydawane są przez sądy względnie szybko. Opieszałość pozwanego i jego bezczynność sprawiają, że nakaz szybko uprawomocnia się.

Skutki wydania nakazu zapłaty różnią się jednak w zależności od tego, czy to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Powrót do publikacji